Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06043
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:"Chorfrau zu Breslau" [kanoniczka regularna]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Miedzioryt kolorowany w epoce
Wymiary/Size/Capacity:138x99 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki.
Pochodzenie/Origin:Z: Fragmente aus der Geschichte der Klöster und Stiftungen Schlesiens [...]. Breslau: Städt Universitäts=Buchdruckerei, [1810].
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Strój wrocławskiej kanoniczki regularnej z początku XIX wieku, zob. Encyklopedia Wrocławia s.345.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i06043
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory, zawody i zajęcia varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia zakonnica / architecture monasteries/convents/monastery/convent, jobs and professions/job and occupation varia costumology, jobs and professions/job and occupation / Architektur Kloster, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Varia Kostümkunde/Trachten, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung / coloured engraving (old colour) engraving / Kupferstich koloriert Kupferstich (Altes Orginalkolorit)