Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06046
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wrocław / Breslau
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:"Barmherziger Bruder." [bonifrater]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Miedzioryt kolorowany w epoce
Wymiary/Size/Capacity:110x108 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, słaba rdzawa plama, bardzo nieznaczne zagięcie tablicy, uszkodzony prawy margines tablicy wskutek wyjęcia z oprawy.
Pochodzenie/Origin:Z: Fragmente aus der Geschichte der Klöster und Stiftungen Schlesiens [...]. Breslau: Städt Universitäts=Buchdruckerei, [1810].
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Strój bonifratra konwentu wrocławskiego z początku XIX wieku, zob. Encyklopedia Wrocławia s.84. Widok kościoła, klasztoru i szpitala Ojców Bonifratrów, zob. jw. ss.870-871.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Stadtkreis Breslau/bonifratrzy
Numer katalogowy/Number:i06046
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły szpitale, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia duchowny zakonnik / architecture churches/church hospitals/hospital monasteries/convents/monastery/convent, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Architektur Kirchen/Kirche Kloster Krankenhäuser/Krankenhaus, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Varia Kostümkunde/Trachten / coloured engraving (old colour) engraving / Kupferstich koloriert Kupferstich (Altes Orginalkolorit)