Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06093
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sobótka / Ślęża / Zobten / Zobtenberg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Wrocław województwo dolnośląskie (wrocławskie) gmina Sobótka
Tytuł/Title:"WIDOK GÓRY SOBOTNIÉJ (ZOBTENBERG) W SZLĄSKU PRUSKIM."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:139x186 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, na skraju dolnego marginesu kompozycji ślad po starym pionowym złożeniu karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 119 z 4.01.1862 s.8.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24053 (częściowo błędny opis).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R. Z." autorstwa Romana Zmorskiego (zob. SPPP t.3 s.32). Rzadka rycina. Panorama z widocznym na Ślęży kościołem neoromańskim 1851-1852, z wykorzystaniem murów barokowego 1668-1702, wzniesionego na ruinach zamku gotyckiego z ok. 1353, zob. Atlas zabytków s.403. U dołu ryciny widoczny zamek w Sobótce-Górce stanowiący dawne probostwo poaugustiańskie, pierwotnie gotyckie z II poł. XV w., rozbudowane 1553-1589, przebudowane na piętrowy neorenesansowy zamek z wieżą 1885-1886 nadto z wtopionym w bryłę dawnym kościołem z XV w., zob. Atlas zabytków s.399. Widok prawdopodobnie tożsamy z niemieckim drzeworytem sztorcowym z 1852.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Landkreis Breslau
Numer katalogowy/Number:i06093
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły panoramy zamki / architecture castles/castle churches/church panoramas/panorama / Architektur Burgen/Burg Kirchen/Kirche Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich