Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06197
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Johas na pastwisku. Obraz Kotsisa. (3101)"
Autor/Author:Wg Aleksandra Kotsisa
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:177x231 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieduży górny margines karty ponad kompozycją, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 533 z 16.09.1875 s.184.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 7689.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst sygnowany pseudonimem: "W." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego, zob. SPPP t.3 s.401.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja
Numer katalogowy/Number:i06197
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia pasterz / ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich