Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06213
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Skała zwana Pisana w dolinie Kościeliskiéj w Tatrach. (Podług fotografii M. Olszyńskiego.) (2093)"
Autor/Author:Wg Marcina Olszyńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:118x169 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 341 z 11.01.1872 s. 29.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje (s.196).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "*".
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja
Numer katalogowy/Number:i06213
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne / architecture panoramas/panorama, nature/wildlife geology / Architektur Panoramas/Panorama, Natur Geologie / wood-engraving / Holzstich