Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06277
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zamość i powiat
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki i ziemski Zamość województwo lubelskie (zamojskie)
Tytuł/Title:"37. POWIAT ZAMOJSKI GUB. LUBELSKIEJ. Typ z pow. Zamojskiego. Zamość. Kolegiata w Zamościu."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na dolnym marginesie tablicy: "B.A. BUKATY WARSZAWA WSPÓLNA 48.".
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:272x192 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa Wydawnictwo J. M. Bazewicza 1907 tablica nr 37.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Oprócz mapki powiatu w skali 1:420.000 rycina przedstawia dwa widoki Zamościa i przedstawienie typu ludowego. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903 roku. Zachowana cała tablica (nr 37) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss.58-60. Ówczesny powiat zamojski obejmował również fragmenty obecnego powiatu biłgorajskiego. Kościół kolegiacki Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza, manierystyczny 1587-po 1600, z fundacji Jana Zamoyskiego, odbudowany po 1633, elewacje przekształcone 1824-1825, dzwonnica barokowa 1760-1775, zob. Atlas zabytków s.508 z ilustracją na s.509.
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i06277
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dzwonnice kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły rynki, etnografia typy ludowe, varia mapy i plany / architecture belfries/belfry churches/church compositions (including multiview ones) market squares/market square, ethnography folk types/folk type, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Glockentürme/Glockenturm Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Ringe/Ring, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / chromo-lithography / Chromolithographie