Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00663
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków (Zwierzyniec)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"KRAKÓW: KONIK ZWIERZYNIECKI."
Autor/Author:Andrzej Zajkowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. Zajkowski"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:210x188 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słaby ślad starego złożenia karty oraz niewielka plamka
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 361 z 30.05.1872 s. 368
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i00663
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rynki, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe zwyczaje i obrzędy / architecture market squares/market square, ethnography customs and rituals/custom and ritual social scenes, themes/social scene, social theme / Architektur Ringe/Ring, Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Sittenszenen/Sittenszene / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich