Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06312
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Smoleń / Zawiercie (Skarżyce)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Smoleń - powiat Zawiercie województwo śląskie (katowickie) gmina Pilica / Zawiercie (Skarżyce) - powiat Zawiercie województwo śląskie (katowickie)
Tytuł/Title:[1] "ZWALISKA ZAMKU W SMOLENIU. (Rysował z natury Podbielski.)"; [2] "SKAŁA ZWANA OKIENNIK. (Rysował z z natury Podbielski)."
Autor/Author:1) Bronisław Puc; 2) Jan Styfi; obie ryciny wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "B.P"; 2) "I. STYFI".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 109x191; 2) 134x184 mm.
Stan/Condition:Rycina 1) w ładnym stanie; rycina 2) w dość ładnym stanie, ślad starego złożenia karty w górnej części kompozycji.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 128 z 8.03.1862 s.96.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) B. Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t.8 ss.126-127. 2) J. Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, zob. obszernie Opałek 1949 ss.64-66 i SPKP ss. 864-865.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) poz. 24033; 2) nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "Z." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Rzadkie ryciny. Zamek rycerski, gotycki, XIV w., dla Pileckich, złożony z zamku górnego i dwóch zamków dolnych, w ruinie, zob. Atlas zabytków s.443 z ilustracją. Grupa skał zwana "Okiennik Wielki".
Cena/Price:380
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo/Jura Krakowsko-Częstochowska
Numer katalogowy/Number:i06312
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy zamki / architecture castles/castle panoramas/panorama / Architektur Burgen/Burg Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich