Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06438
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olesko / Олесько
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"KOŚCIÓŁ KSIĘŻY KAPUCYNÓW W OLESKU. Rysował z natury Gryglewski."
Autor/Author:Stanisław Baranowski wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "S. BARANOWSKI. Sc." i monogram wiązany: "AKG".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x211 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Wieniec nr 73 z 10.09.1872 s. 676.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Baranowski (1850 Kraków - przed 1890) warszawski drzeworytnik, w latach 1863-1866 i 1869 studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, od 1869 uczył się drzeworytnictwa w drzeworytni Worthmana w Dreźnie, potem w drzeworytni Rühla w Lipsku, następnie ponownie w Dreźnie, gdzie studiował w tamtejszej akademii sztuk pięknych oraz u Hugona Brüknera, czynny w latach ok. 1870-1886, od połowy 1870 do początków 1872 pracował w Poznaniu (głównie dla "Sobótki"), potem w Warszawie związany głównie z "Kłosami", a także z "Wieńcem" i "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką", gdzie ostatnia znana praca rytownika "Kościół w Szawlach [...]" nr 43 (564) z 22.10.1886 s. 257; zob. SAP t. 1 ss. 85-86 oraz znacząco uzupełniony biogram w: Uzupełnienia i sprostowania do t. 1 SAP (bez daty) s. 10; Rudniewska (Słownik) s. 15.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23269.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz krótki anonimowy tekst. Kościół i klasztor barokowe, w pobliżu zamku, fundowane 1739 przez Józefa Seweryna Rzewuskiego i jego żonę Antoninę z Potockich (wg tekstu do ryciny fundatorem był Józef Seweryn Branicki), po 1772 klasztor zamieniono na magazyn i lazaret, odzyskany częściowo przez kapucynów 1823, kościół odnowiono 1834, po 1945 szkoła, obecnie magazyn muzealny; zob. Tokarski 2000 t. 1 s. 146.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i06438
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kirchen/Kirche Kloster / wood-engraving / Holzstich