Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06443
Typ/Type:rycina (kompozycja dwóch widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olesko / Олесько
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Zamek w Olesku, miejsce urodzenia Jana III. (6664)"
Autor/Author:Kazimierz Pomianowski wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina górna sygnowana na płycie: "F. Brzozowski", zaś dolna sygnowana na płycie: "K. POMIAN.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:całość o wymiarach 234x167 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 95 z 11.10.1883 s. 229.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny głównie w latach 1876-1890 dla "Kłosów", rytował później dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23270.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Zamek zbudowany na początku XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów, rozbudowany przez Jana Daniłowicza w końcu XVI w. na rezydencję renesansową z zachowaniem wcześniejszego układu przestrzennego, miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego, we władaniu Sobieskich, potem Rzewuskich, po II wojnie światowej zniszczony, ponownie odbudowany, obecnie muzeum; zob. Tokarski 2000 t. 1 ss. 146-147 z ilustracją.
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i06443
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) zamki, historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia / architecture castles/castle compositions (including multiview ones), history heraldics / Architektur Burgen/Burg Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Geschichte Wappenkunde / woodcut / Holzschnitt