Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06455
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Podhorce / Підгірці
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Kaplica w Podhorcach." ["Kościół św. Józefa"]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:137x110 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Józefa Ungra Kalendarz Warszawski [...] 1864 [...]. Warszawa: nakładem Józefa Ungra, [1863] s.39.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Rzadka rycina. Do odbicia ryciny wykorzystano płytę wykonaną dla "Tygodnika Ilustrowanego" (do nr 127 z 1.03.1862 s.85). Kościół św. Józefa, barokowy, fundacji Wacława Rzewuskiego, 1752-1763, świątynia zamkowa, od 1861 parafialna, zamknięty 1945, zob. Tokarski 2000 t.1 s.150.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i06455
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich