Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06460
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Podhorce / Підгірці
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"ZAMEK W PODHORCACH." [1] "BLANKA NAROŻNA. (Rysował z natury A. Gryglewski.) (2297)"; [2] "STUDNIA DEPTAKOWA. (Rysował z natury A. Gryglewski.) (2298)"
Autor/Author:Piotr Dyamentowski wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "DYAMENTOWSKI" i monogram wiązany "AG"; 2) "DYAMENTOWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 164x111; 2) 111x165 mm.
Stan/Condition:Rycina 1) w ładnym stanie; rycina 2) w dość ładnym stanie, nieznaczne plamki, obie ryciny z bardzo nieznacznymi praktycznie niewidocznymi przekłuciami (karta po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 380 z 10.10.1872 s. 240.
Inf. o Autorze/Information about an Author:P. Dyamentowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1871-1878, rytujący dla "Kłosów" i "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. SAP t. 2 s. 134.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23526.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R" autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13. Zamek wzniesiony 1635-1640 dla Stanisława Koniecpolskiego, od końca XVII w. własność Sobieskich, Rzewuskich, w latach 1865-1939 własność Sanguszków, wczesnobarokowy typ rezydencji obronnej określany jako palazzo in fortezza, w połowie XVIII w. nadbudowano II piętro pałacu, zniszczenia w czasie II wojny światowej, potem przebudowa wnętrz na szpital, obecnie restaurowany na muzeum; zob. Tokarski 2000 t. 1 ss. 150-152 z ilustracją.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i06460
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje studnie zamki / architecture castles/castle fortifications/fortification wells/well / Architektur Brunnen Burgen/Burg Festungen/Festung / wood-engraving / Holzstich