Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06466
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Podhorce / Підгірці
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"W ZAMKU PODHORECKIM."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:187x234 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym pionowym śladzie złożenia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 953 z 4.10.1883 s. 209.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25561.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13. Zamek wzniesiony 1635-1640 dla Stanisława Koniecpolskiego, od końca XVII w. własność Sobieskich, Rzewuskich, w latach 1865-1939 własność Sanguszków, wczesnobarokowy typ rezydencji obronnej określany jako palazzo in fortezza, w połowie XVIII w. nadbudowano II. piętro pałacu, zniszczenia w czasie II. wojny światowej, potem przebudowa wnętrz na szpital, obecnie restaurowany na muzeum. Bogate i cenne zbiory militariów, pamiątek historycznych i malarstwa w pewnym stopniu już w okresie I. wojny światowej, a następnie w całości w okresie II. wojny światowej zostały częściowo rozproszone, częściowo zaginęła lub została rozkradziona, zaś częściowo została wywieziona z kraju przez ostatniego właściciela Romana Sanguszkę zob. głównie Tokarski 2000 t. 1 ss. 150-152 z ilustracją i Encyklopedia Kresów ss. 351-352 z ilustracjami.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i06466
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wnętrza zamki / architecture castles/castle interiors/interior/ / Architektur Burgen/Burg Inneres / wood-engraving / Holzstich