Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06467
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Podhorce / Підгірці
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"ZAMEK W PODHORCACH. SALA KARMAZYNOWA (Rysował z natury A. Gryglewski.) (2296)"
Autor/Author:Gustaw Hähle wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "G. HAEHLE" i monogram wiązany "AKG"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:233x334 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, słaby ślad starego pionowego złożenia karty, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 380 z 10.10.1872 s. 237
Inf. o Autorze/Information about an Author:G. Hähle warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego sprowadzony do Polski w 1859 lub 1860 czynny w latach 1860 do co najmniej 1879, początkowo rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", potem również dla "Kłosów" (większość prac z lat 1860-1861); zob. SAP t. 3 s. 12 i Rudniewska (Słownik) s. 51.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25561
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13. Zamek wzniesiony 1635-1640 dla Stanisława Koniecpolskiego, od końca XVII w. własność Sobieskich, Rzewuskich, w latach 1865-1939 własność Sanguszków, wczesnobarokowy typ rezydencji obronnej określany jako palazzo in fortezza, w połowie XVIII w. nadbudowano II. piętro pałacu, zniszczenia w czasie II. wojny światowej, potem przebudowa wnętrz na szpital, obecnie restaurowany na muzeum. Bogate i cenne zbiory militariów, pamiątek historycznych i malarstwa w pewnym stopniu już w okresie I. wojny światowej, a następnie w całości w okresie II. wojny światowej zostały częściowo rozproszone, częściowo zaginęła lub została rozkradziona, zaś częściowo została wywieziona z kraju przez ostatniego właściciela Romana Sanguszkę zob. głównie Tokarski 2000 t. 1 ss. 150-152 z ilustracją i Encyklopedia Kresów ss. 351-352 z ilustracjami.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i06467
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wnętrza zamki / architecture castles/castle interiors/interior/ / Architektur Burgen/Burg Inneres / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich