Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06501
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kazimierz Dolny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie) gmina Kazimierz Dolny
Tytuł/Title:"KAZIMIERZ DOLNY - FARA"
Autor/Author:Stanisław Raczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana ołówkiem pod kompozycją: "St. Raczyński" i na płycie: "KAZIMIERZ DOLNY - FARA".
Technika/Technique:Drzeworyt
Wymiary/Size/Capacity:221x158 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie w wydawniczym passe-partout.
Pochodzenie/Origin:Z teki: Stanisław Raczyński: Zabytki polskich miast. 10 oryginalnych drzeworytów. Bez miejsca i roku wydania [Kraków 1954].
Inf. o Autorze/Information about an Author:S. Raczyński (1.06.1903 Wadowice - 29.10.1982 Kraków) malarz, scenograf i grafik, studia ASP w Krakowie 1920-1927 pod kierunkiem Ignacego Pieńkowskiego, Teodora Axentowicza i Wojciecha Weissa oraz dodatkowo z grafiki u Jana Wojnarskiego, podróż artystyczna do Włoch, 1928-1930 w Poznaniu, potem stypendium w Paryżu i ponownie w Krakowie gdzie współpracował z prasą, 1933 Nagroda Graficzna Polskiej Akademii Umiejętności im. Feliksa Jasieńskiego, okupację spędził w Wieliczce, po wojnie w Krakowie, liczne projekty dla wydawnictw, w grafice tworzący w różnych technikach graficznych przede wszystkim jednak w technice drzeworytu, gdzie początkowo pozostawał pod wpływem Władysława Skoczylasa, bogaty dorobek graficzny, liczne teki drzeworytnicze, zob. Grońska 1971 s.440 oraz znacznie obszerniej Mulczyński 1996 ss.343-345.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, 1586-1589 i 1610-1613, z wykorzystaniem murów gotyckiego kościoła z 1 ćw. XIV w., zob. Atlas zabytków s.460.
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i06501
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / woodcut / Holzschnitt