Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06556
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Romanów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Biała Podlaska województwo lubelskie (bialskopodlaskie) gmina Sosnówka
Tytuł/Title:"[12] ROMANÓW PODLASKI."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:140x200 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa: J. Unger, 1880 tablica nr 12.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dwór klasycystyczny, 1806, przebudowany po 1858, zob. Atlas zabytków s.335. Obecnie Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Podlasie/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i06556
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory muzea / architecture manors/manor museums/museum / Architektur Landhäuser/Landhaus Museen/Museum / wood-engraving / Holzstich