Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06586

Typ/Type:zestaw pięciu rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Białoruś / Łotwa / Litwa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś / Łotwa / Litwa
Tytuł/Title:[1] "Tablica I. Kurhan w gubernii mińskiéj."; [2] "Tablica II. Rzeczy w kurhanach znajdowane."; [3] "Tablica III. Rzeczy w kurhanach znajdowane."; [4] "Tablica IV. Rzeczy w kurhanach znajdowane."; [5] "Tab. V Ubranie kobiety, odkryte w Taurogieniach, na Litwie."
Autor/Author:[wg Eustachego Tyszkiewicza]
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:litografie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 158x163 mm; 2) 154x152 mm; 3) 172x164 mm; 4) 173x154 mm; 5) 200x146 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie (karty po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty
Datowanie/Dating:1843
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 3 z 15.07.1843: 1) s. 21; 2) s. 20; nr 4 z 22.07.1843: 3) s. 28; 4) s. 29; nr 5 z 29.07.1843: 5) s. 40
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z obszernym tekstem sygnowanym pseudonimem: "Eus. Hr. T..." autorstwa Eustachego Tyszkiewicza (porównaj SPPP t. 1 s. 511): "Opisanie zabytków niektórych starożytności, odkrytych w zachodnich guberniach cesarstwa rosyjskiego". Obiekty archeologiczne znalezione podczas wykopalisk na terenie Białorusi, Litwy i Łotwy. Prawie na pewno autorem rysunków był Eustachy Tyszkiewicz. Dość rzadkie ryciny
Cena/Price:330
Numer katalogowy/Number:i06586
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kopce i kurhany obiekty archeologiczne, historia archeologia / architecture knolls/knoll, history archeology / Architektur Hügel, Geschichte Archeologie / lithograph / Lithographie