Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06587

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Białoruś / Łotwa / Litwa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś / Łotwa / Litwa
Tytuł/Title:[1] "Tablica I. Kurhan w gubernii mińskiéj."; [2] "Tablica II. Rzeczy w kurhanach znajdowane."
Autor/Author:[Wg Eustachego Tyszkiewicza]
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Litografie
Wymiary/Size/Capacity:1) 158x163; 2) 154x152 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnych stanach, kompozycje bez wad, nieznaczne plamy na marginesach kart (karty po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 3 z 15.07.1843: 1) s.21; 2) s.20.
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer oraz obszerny tekst sygnowany pseudonimem: "Eus. Hr. T..." autorstwa Eustachego Tyszkiewicza (porównaj SPPP t.1 s.511): "Opisanie zabytków niektórych starożytności, odkrytych w zachodnich guberniach cesarstwa rosyjskiego". Dokończenie tekstu w kserokopii z nr 4 z 22.07.1843 i nr 5 z 29.07.1843. Obiekty archeologiczne znalezione podczas wykopalisk na terenie Białorusi, Litwy i Łotwy. Prawie na pewno autorem rysunków był Eustachy Tyszkiewicz. Dość rzadkie ryciny.
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i06587
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo (rysunek) polskie architektura kopce i kurhany obiekty archeologiczne, historia archeologia / architecture knolls/knoll, history archeology / Architektur Hügel, Geschichte Archeologie / lithograph / Lithographie