Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06590

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dobośnia / Добасна
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"Dubośnia (gubernia mińska). Własność pana Edgara Bułhaka. 276"
Autor/Author:wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Napoleona Ordy
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z teki Napoleona Ordy."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: monogram wiązany "BP"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:169x208 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczna rdzawa plama na dolnym marginesie kompozycji oraz poza kompozycją na lewym marginesie karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 150 z 9.11.1878 s. 289
Inf. o Autorze/Information about an Author:Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21641
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze. Klasycystyczny pałac Bułhaków zapoczątkowany ok. 1825, budowany i rozbudowywany aż do okresu I. wojny światowej, w czasie II wojny światowej zniszczeniu uległa część lewego skrzydła pałacu oraz wystrój wnętrza, obecnie technikum rolnicze. Pałac w parku krajobrazowo-regularnym, majątek zwany też Żylicze; zob. Rąkowski 1997 ss. 45-47 z ilustracją, nadto bardzo obszernie Aftanazy t. 1 ss. 38-56 z bardzo licznymi ilustracjami w tym z przedmiotową ryciną s. 32
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i06590
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich