Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06593
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Jurewicze / Юравічы / Юревичи
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"JUROWICE."
Autor/Author:Konstanty Przykorski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "kp".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:116x139 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, drobne plamki wskutek nieznacznego uszkodzenia płyty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 284 z 4.03.1865 s.84
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf, zob. Rudniewska (Słownik) ss.107-108 i SAP t.8 s.113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Dość rzadka rycina. Miejscowość na Białorusi (poza granicami II RP) w pobliżu Mozyra, właściwa pisownia nazwy miejscowości to "Jurewicze". Kościół i klasztor jezuitów, późnobarokowe, 1726-1746 (albo 1717-1758) na miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego, miejsce kultu cudownego obrazu NMP, po 1783 po kasacie zakonu jezuitów należał do kapucynów, dominikanów i bernardynów do kasaty zakonu w 1832, kościół 1866 zamieniony na cerkiew, zaś cudowny obraz przewieziono do jezuickiego Kościoła św. Barbary w Krakowie, kościół popadł w ruinę po I wojnie światowej, ostatnio też zabudowania klasztorne, obecnie remontowane, zob. Rąkowski 1997 ss.95-97 z ilustracją.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:jezuici/bernardyni/kapucyni/dominikanie
Numer katalogowy/Number:i06593
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły krzyże / architecture churches/church crosses/cross monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kirchen/Kirche Kloster Kreuze/Kreuz / wood-engraving / Holzstich