Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06593

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Jurewicze / Юравічы / Юревичи
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:Jurowice / "JUROWICE."
Autor/Author:Konstanty Przykorski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "kp"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:116x139 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki w kompozycji
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 284 z 4.03.1865 s. 84
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę ani też autora tekstu. Dość rzadka rycina małego formatu. Miejscowość na Białorusi (poza granicami II RP) w pobliżu Mozyra, właściwa pisownia nazwy miejscowości to "Jurewicze". Kościół i klasztor jezuitów, późnobarokowe, 1726-1746 (albo 1717-1758) na miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego, miejsce kultu cudownego obrazu NMP, po 1783 po kasacie zakonu jezuitów należał do kapucynów, dominikanów i bernardynów do kasaty zakonu w 1832, kościół 1866 zamieniony na cerkiew, zaś cudowny obraz przewieziono do jezuickiego Kościoła św. Barbary w Krakowie, kościół popadł w ruinę po I wojnie światowej, ostatnio też zabudowania klasztorne, obecnie remontowane; zob. Rąkowski 1997 ss. 95-97 z ilustracją
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:jezuici/bernardyni/kapucyni/dominikanie
Numer katalogowy/Number:i06593
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budowle drewniane kaplice klasztory kościoły krzyże, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture chapels/chapel churches/church crosses/cross monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kapellen/Kapelle Kirchen/Kirche Kloster Kreuze/Kreuz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich