Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06594

Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krajsk / Крайск okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:Typy z okolic Krajska / "TYPY Z OKOLIC KRAISKA. 760"
Autor/Author:Rycina 2) L. Jeleńska
Sygnatura/Signature:Rycina 1) niesygnowana; rycina 2) (prawa) sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "JELEŃSKA"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 167x106 mm (kompozycja); 2) 167x106 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczne pofałdowanie prawej ryciny (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 31 z 31.07.1881 s. 496
Inf. o Autorze/Information about an Author:L. Jeleńska drzeworytniczka warszawska czynna w latach 1880-1883 dotąd nienotowana w literaturze (SAP, Rudniewska (Słownik), Opałek 1949), znana jedynie z 4 prac dla "Tygodnika Powszechnego": 1) "KOŚCIÓŁ W MUKAROWIE. [...]. 578" nr 44 z 31.10.1880 s. 696; 2) widoku Kamieńca Podolskiego: "[...] Stary Ratusz w głównym rynku" nr 15 z 10.04.1881 ss. 232-233; 3) "Typy z okolic Kraiska" nr 31 z 31.07.1881 s. 496 i 4) "CMENTARZ W KUNGURZE [...]. 1117" nr 7 z 18.02.1883 s. 112
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst. Nie sprawdzono spisu treści rocznika. Do 1920 powiat Wilejka
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i06594
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia Białorusini typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia rolnik / ethnography folk types/folk type the Belarusians/the Belarusians, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp Weißrussen, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich