Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06596

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Łohojsk / Лагойск
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"Łohojsk, posiadłość hr. Oskara Tyszkiewicza. (245)"
Autor/Author:Jan Krajewski wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "J. KRAJEWSKI." i w prawym rogu monogram wiązany "BP"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:189x238 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 47 (1260) z 24.11.1883 s. 321
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Krajewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, rytujący dla "Kłosów", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 prac; zob. SAP t. 4 ss. 234-235
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22893
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst, spis treści półrocznika jako autora tekstu podaje L. Jenikego [Ludwik Jenike]. Pałac Tyszkiewiczów zbudowany 1815 w stylu późnego klasycyzmu z elementami empiru, zniszczony w czasie 2. wojny światowej; zob. Rąkowski 1997 ss. 93-100, gdzie obszerny opis z bogatą ikonografią w tym z przedmiotową ryciną (s. 96)
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i06596
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich