Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06596
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Łohojsk / Лагойск
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"Łohojsk, posiadłość hr. Oskara Tyszkiewicza. (245)"
Autor/Author:Jan Krajewski wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. KRAJEWSKI." i monogram wiązany "BP".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:189x238 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 47 (1260) z 24.11.1883 s.321.
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Krajewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, rytujący dla "Kłosów", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 prac, zob. SAP t.4 ss.234-235.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22893.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Pałac Tyszkiewiczów zbudowany 1815 w stylu późnego klasycyzmu z elementami empiru, zniszczony w czasie 2. wojny światowej, zob. obszerny opis z bogatą ikonografią w tym przedmiotową ryciną (s.96) Rąkowski 1997 ss.93-100.
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i06596
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich