Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06602
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mozyrz / Мазыр
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:Kościół księży bernardynów w Mozyrze / "KOŚCIÓŁ KSIĘŻY BERNARDYNÓW W MOZYRZE."
Autor/Author:Edward Gorazdowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "E.GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x235 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznacznie plamki i bardzo nieznaczne zagięcie prawego dolnego rogu karty
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 284 z 4.03.1865 s. 81
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23119
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści nie podaje autora tekstu, jak również autora rysunku (albo fotografii) wg których wykonano rycinę. Dość rzadka rycina. Kościół i klasztor bernardynów, barokowe, wzniesione 1648-1654, przebudowane 1760-1775 [po 1835 kościół parafialny, klasztor przeznaczony na szpital]. Kościół św. Michała, przebudowany 1829, w 1865 zamieniony na sobór prawosławny; zob. Rąkowski ss. 148-149
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i06602
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kirchen/Kirche Kloster / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich