Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06603

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mozyrz / Мазыр
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:Kościół cystersek w Mozyrze / "KOŚCIÓŁ CYSTERSEK W MOZYRZE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:155x119 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 284 z 4.03.1865 s. 81
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23118
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści nie podaje autora tekstu, jak również autora rysunku (albo fotografii) wg których wykonano rycinę. Dość rzadka rycina. Kościół i klasztor cysterek, późnobarokowe, wzniesione 1743-1745 (ówcześnie w tzw. Anielskiej Dolinie we wsi Kimabrówka później włączonej do Mozyrza), klasztor skasowano 1883, zaś tamtejszy Kościół św. Michała 1893-1894 przebudowany na cerkiew prawosławną, obecnie w zabudowaniach nadal funkcjonuje browar; zob. Rąkowski 1997 ss. 149-150
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i06603
Kategorie tematyczne/Categories:architektura browary klasztory kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture breweries/brewery churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Brauereien/Brauerei Kirchen/Kirche Kloster / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich