Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06603
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mozyrz / Мазыр
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"KOŚCIÓŁ CYSTERSEK W MOZYRZE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:155x119 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 284 z 4.03.1865 s.81.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23118.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści nie podaje autora tekstu, jak i autora rysunku wg których wykonano rycinę. Dość rzadka rycina. Kościół i klasztor cystersek, późnobarokowe, wzniesione 1743-1745 (ówcześnie w tzw. Anielskiej Dolinie we wsi Kimabrówka później włączonej do Mozyrza), klasztor skasowano 1883, zaś tamtejszy Kościół św. Michała 1893-1894 przebudowany na cerkiew prawosławną, obecnie w zabudowaniach nadal funkcjonuje browar, zob. Rąkowski 1997 ss.149-150.
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i06603
Kategorie tematyczne/Categories:architektura browary klasztory kościoły / architecture breweries/brewery churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Brauereien/Brauerei Kirchen/Kirche Kloster / wood-engraving / Holzstich