Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06614
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Smolany / Смаляны / Смоляны / Tomasz Zan
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"Grobowiec Tomasza Zana w Smolanach. (5028)"
Autor/Author:Jan Telakowski wg Napoleona Ordy
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z ALBUMU NAPOLEONA ORDY."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "J. TELAKOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:163x234 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamy na marginesach karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 678 z 27.06.1878 s. 412
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Jan Telakowski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1881 rytujący przede wszystkim dla "Kłosów", a także "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 67, Rudniewska (Słownik) s. 133 wraz z Rudniewska 1993. - Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11349
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa Adama Pługa. Ówczesny powiat Orsza. Grób Tomasza Zana na starym cmentarzu katolickim w sąsiedztwie grobów jego najbliższych; zob. Rąkowski 1997 ss. 223-224. - Tomasz Zan (21.12.1796 Miasota powiat Mołodeczno - 19.07.1855 Kochaczyn Białoruś) poeta, działacz filomacki i filarecki, przyjaciel Adama Mickiewicza, przyrodnik i geolog. W latach 1815-1820 studiował na Uniwersytecie Wileńskim na oddziale fizyczno-matematycznym, od 1823-1837 więziony lub na zesłaniu, gdzie prowadził badania meteorologiczne i geologiczne, następnie w Petersburgu, do kraju pozwolono mu wrócić w 1841, pisał głównie poezję okolicznościową i utwory satyryczne; zob. Śliwowska 1998 ss. 701-707
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i06614
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cmentarze grobowce, mauzolea, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard tombs/tomb / Architektur Grüfte/Gruft Kirchhöfe/Kirchhof / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich