Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06615

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Smolany / Смаляны / Смоляны
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"Grób Zanów w Smolanach rys. Roman Szwoynicki"
Autor/Author:Edward Gorazdowski wg Romana Szwojnickiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "E. GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:147x120 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1900
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 37 (2134) z 2.09.1900 s. 722
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 16731
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "lk" autorstwa Ludwika Korotyńskiego; zob. SPPP t. 2 s. 483. Ówczesny powiat Orsza. Grób Tomasza Zana na starym cmentarzu katolickim w sąsiedztwie grobów jego najbliższych; zob. Rąkowski 1997 ss. 223-224. - Tomasz Zan (21.12.1796 Miasota powiat Mołodeczno - 19.07.1855 Kochaczyn Białoruś) poeta, działacz filomacki i filarecki, przyjaciel Adama Mickiewicza, przyrodnik i geolog. W latach 1815-1820 studiował na Uniwersytecie Wileńskim na oddziale fizyczno-matematycznym, od 1823-1837 więziony lub na zesłaniu, gdzie prowadził badania meteorologiczne i geologiczne, następnie w Petersburgu, do kraju pozwolono mu wrócić w 1841, pisał głównie poezję okolicznościową i utwory satyryczne; zob. Śliwowska 1998 ss. 701-707
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i06615
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cmentarze grobowce, mauzolea, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard tombs/tomb / Architektur Grüfte/Gruft Kirchhöfe/Kirchhof / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich