Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06617
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ubiel / Убель / Stanisław Moniuszko
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"Dom w którym się urodził Stanisław Moniuszko, w majątku Ubielu, gub. mińskiéj. (Rysował na drzewie Sypniewski)."
Autor/Author:Wg Feliksa Sypniewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:151x214 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad u góry kompozycji po starym złożeniu karty, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 234 z 22.06.1872 s.320.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 16358.
Uwagi/Comments:Wycinek. Ówczesny powiat Ihumeń. Dwór Moniuszków z ok. 1800, obiekt nieistniejący. S. Moniuszko (5.05.1819 Ubiel (Białoruś) - 4.06.1872 Warszawa) znany polski muzyk, kompozytor, dyrygent, pedagog. W latach 1837-1840 studiował w Singakademie w Berlinie pod kierunkiem jej dyrektora Carla Friedricha Rungenhagena, gdzie również powstały pierwsze kompozycje S. Moniuszki. Zamieszkał w Wilnie, gdzie był stałym dyrygentem teatru wileńskiego. W dniu 1.01.1858 w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się premiera jego największego dzieła opery "Halki" i tegoż roku przeniósł się na stałe do Warszawy, gdzie również w tym teatrze w 1865 miała premierę kolejna wielka opera autora "Straszny dwór". Autor licznych pieśni, operetek, baletów i oper, czołowy obok F. Chopina przedstawiciel romantyzmu w muzyce polskiej. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie; zob. Polski Słownik Biograficzny t.21 ss.655-658.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i06617
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving / Holzstich