Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06666
Typ/Type:rycina (kompozycja 7 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-kompozycje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"HISTORYA MLEKA. Pachciarz ulepsza mleko. Na pastwisku. Mleko "prosto od krowy" jedzie do miasta. Kuracya mleczna. Mleczarnia w ogródku warszawskim. Mleko i produkta nabiałowe na Starém-Mieście. Majówkowicze raczą się mlekiem "poczciwego kmiotka". Rysunek E. Małyszczyckiego."
Autor/Author:E. Baranowski wg Eugeniusza Małyszczyckiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "E. B. Sc" oraz typograficznie pod kompozycją w prawym dolnym rogu: "Rysunek E. Małyszczyckiego.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:222x156 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki na marginesach tablicy już poza kompozycją, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1891
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 25 (807) z 14.06.1891 s. 392.
Inf. o Autorze/Information about an Author:E. Baranowski warszawski drzeworytnik sygnujący swe prace: "E. Baranowski" lub "E. Bar" pracujący dla czasopism warszawskich: "Tygodnik Ilustrowany", "Tygodnik Powszechny", "Biesiada Literacka", współpracował z drzeworytnią Bronisława Puca, czynny w latach ok. 1882-1891, pierwsza znana praca w: Tygodnik Powszechny nr 44 z 29.10.1882 s. 697 ("GDAŃSKA PIWNICA. [...] 1044"), ostatnia znana praca w: Biesiada Literacka nr 25 (807) z 14.06.1891 s. 392 ("HISTORYA MLEKA [...]); zob. SAP t. 1 ss. 84-85 i Rudniewska (Słownik) s. 14.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 9634.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Judaik.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i06666
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) parki i ogrody, etnografia judaica targi i jarmarki, odpusty typy ludowe Żydzi / architecture compositions (including multiview ones) parks and gardens/park and garden, ethnography Judaica folk types/folk type markets and fairs/market and fair the Jews / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Parke und Gärten/Park und Garten, Etnographie Judaika Juden Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich