Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06672
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-świątynie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Medal pamiątkowy, wybity na uroczystość stuletniego istnienia kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie. Dzieło Bronisława Puscha."
Autor/Author:Wg Bronisława Puscha
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:74x204 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 316 (1163) z 14.01.1882 s.32.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 13828.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Zbór ewangelicko-augsburski, pl. Małachowskiego 1, klasycystyczny, 1777-1781, projekt Szymona Bogumiła Zuga, centralny na planie koła, odbudowany 1951-1954, zob. Atlas zabytków s.313 z ilustracją.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i06672
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zbory, religia wyznania protestantyzm / architecture congregations/congregation, religion beliefs, religions/belief, religion Protestantism / Architektur evangelische Kirchen/evangelische Kirche, Religion Konfessionen Protestantismus / wood-engraving / Holzstich