Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06718
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-pomniki / Mikołaj Kopernik
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Uwieńczenie pomnika Kopernika w Warszawie d. 19 lutego 1873 r. (Rysował Ks. Pillati)."
Autor/Author:wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:218x333 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczna plamka pod tytułem, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia kartypoza tym kompozycja bez wad (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 270 z 1.03.1873 s. 109
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12713
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus, Nikolaus Kopernikus) (19.02.1473 Toruń - 24.05.1543 Frombork) polski astronom, ekonomista, lekarz, kanonik warmiński 1495, od 1510 we Fromborku, okresowo administrator dóbr kapituły warmińskiej, twórca teorii heliocentrycznej budowy świata, prace w dziedzinie monetarnej. Jeden z najwybitniejszych astronomów, twórca przełomu heliocentrycznego; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 14 ss. 3-16.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Kopernik Mikołaj]
Numer katalogowy/Number:i06718
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, etnografia uroczystości, portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska, portrety polskie zawody astronomowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska naukowcy - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski przyroda astronomia / architecture monuments, statues/monument, statue, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/, nature/wildlife astronomy, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Etnographie Feste/Fest, Natur Astronomie, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich