Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06720
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-pomniki / Mikołaj Kopernik
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pomnik Kopernika w Warszawie / "POMNIK KOPERNIKA W WARSZAWIE. (2387)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:138x77 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 399 z 8.02.1873 s. 128
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz krótki anonimowy tekst w kserokopii. - Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus, Nikolaus Kopernikus) (19.02.1473 Toruń - 24.05.1543 Frombork) polski astronom, ekonomista, lekarz, kanonik warmiński 1495, od 1510 we Fromborku, okresowo administrator dóbr kapituły warmińskiej, twórca teorii heliocentrycznej budowy świata, prace w dziedzinie monetarnej. Jeden z najwybitniejszych astronomów, twórca przełomu heliocentrycznego; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 14 ss. 3-16
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Kopernik Mikołaj]
Numer katalogowy/Number:i06720
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, portrety polskie okres postacie 15 wiek - Polska postacie 16 wiek - Polska, portrety polskie zawody astronomowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska naukowcy - Polska, przyroda astronomia, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture monuments, statues/monument, statue, nature/wildlife astronomy, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Natur Astronomie, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich