Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00710
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Wawel
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Wielki dzwon Zygmunt I. w Krakowie"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:182x150 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, liczne, choć słabe, rdzawe plamki.
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 18 z 30.10.1841 s.137.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z fragmentem tekstu.
Cena/Price:110
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i00710
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dzwony, religia sakralia / architecture bells/bell, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Glocken/Glocke, Religion Sakrales / lithograph / Lithographie