Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06769
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-straż pożarna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Próby nowego ekstynktora do gaszenia pożaru, odbyte na Saskim placu w Warszawie, w dniu 31 stycznia r. b. (1040-41)"
Autor/Author:Franciszek Szymborski wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "H. PILLATI" i "F. SZYMBORSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:122x174 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 190 z 18.02.1869 s. 81
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. Szymborski (zm. 1872) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1872, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) ss. 131-132.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12221
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "X.X." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu).
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i06769
Kategorie tematyczne/Categories:architektura place, varia straż pożarna, zawody i zajęcia strażak / architecture squares/square, jobs and professions/job and occupation varia fire brigade / Architektur Plätze/Platz, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Varia Feuerwehr / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich