Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06773
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-szkolnictwo / Jan III Sobieski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pomnik Jana Sobieskiego / "POMNIK JANA SOBIESKIEGO. Podług odlewu znajdującego się w gabinecie gipsów w Warszawie. [...] (182)"
Autor/Author:M. Różański
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "M. RÓŻAŃSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:284x191 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki na marginesach oraz bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 34 (1247) z 25.08.1883 s. 120
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Różański (Rożański) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1881-1890, związany z drzeworytnią Władysława Bojarskiego, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor około 30 drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 61-62, Rudniewska (Słownik) s. 114, a przede wszystkim SAP t. 9 ss. 187-188
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21031
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Gabinet odlewów rzeźb zapoczątkowany przez króla Stanisława Augusta, od 1815 własność rządowa, włączony do wydziału nauk i sztuk pięknych uniwersytetu i eksponowany w nowo wybudowanym dla tych celów pawilonie Pałacu Kazimierzowskiego. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i06773
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki szkoły wyższe, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture high schools, universities/high school, university monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Hochschulen/Hochschule, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich