Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06780

Typ/Type:zestaw ryciny i sześciu ilustracji (druków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-szkolnictwo
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Gmach Szkoły Rzemiosł przy ulicy Składowéj w Warszawie."; [2] "[...] Klasa 1-a. Lekcya arytmetyki."; [3] "[...] Sala rysunkowa podczas lekcyi."; [4] "[...] Kuźnia."; [5] "[...] Stolarnia."; [6] "[...] Ślusarnia"; [7] "Oddział krawców, rymarzów i szewców."
Autor/Author:1) Stanisław Antoszewicz
Sygnatura/Signature:Rycina 1) sygnowana na płycie: "S. ANTOSZEWICZ"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:230x146 i druki o różnych wymiarach od 125x160 do 150x195 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (nieznaczne wady płyty), ilustracje w ładnym albo dość ładnym stanie (słabe plamy)
Datowanie/Dating:1890
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1297 z 8.05.1890: 1) s. 293,;2) s. 289; nr 1298 z 15.05.1890: 3) s. 305; 4) s. 308; 5) s. 309; 6) i 7) s. 312
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz tekst w kserokopii (częściowo anonimowy) sygnowany pseudonimem: "Ant. Sk." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu, Antoni Skrzynecki?). Prywatna szkoła zawodowa założona 1879 przy ul. Jasnej z inicjatywy Ludwika Natansona, potem w nowowybudowanym gmachu przy ul. Skłodowskiej 3 (budowa rozpoczęta 1888).
Cena/Price:380
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i06780
Kategorie tematyczne/Categories:architektura szkoły ulice, gospodarka rzemiosło i rękodzieło / architecture schools/school streets/street, economy crafts/craft / Architektur Schulen/Schule Straße, Wirtschaft Handwerk / table (figure) wood-engraving woodcut / Druck Holzschnitt Holzstich