Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06812

Typ/Type:zestaw 5 rycin na 2 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-rezydencje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"POWĄZKI." [1] "Ruina w parku."; [2] "Wjazd do parku."; [3] "Część parku. (1809-1811)"; [4] "Pałacyk."; [5] "Staw. (1812-1813)"
Autor/Author:Ignacy Chełmicki (3), Stanisław Holc (4), Andrzej Zajkowski (5); wszystkie wg Ludwika Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny 1) i 2) niesygnowane; ryciny 3)-5) sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 3) w lewym rogu "LGRABOWSKI rys" i w prawym rogu "I. CHEŁMICKI."; 4) w lewym rogu "L. Grabowski" i pośrodku "S. Holc"; 5) po lewej stronie "Grabowski" i po prawej stronie "ZAJKOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 95x117 mm; 2) 95x119 mm; 3) 94x118 mm; 4) 118x142 mm; 5) 118x191 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie z bardzo nieznacznymi praktycznie niewidocznymi przekłuciami kart, nieco przycięte marginesy kart (karty po konserwacji)
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 294 z 16.02.1871: s. 101 (ryciny 1-3); s. 102 (ryciny 4-5)
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Ignacy Chełmicki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1882, znany z przeszło 100 prac, rytował dla różnych czasopism; zob. SAP t. 1 s. 312 i materiały własne. 2) Stanisław Holc (zm. przed 1890) rysownik, przede wszystkim drzeworytnik warszawski czynny w latach 1868-1884, współpracował z "Kłosami" (prace 1868-1872, 1875) i "Biesiadą Literacką" (1875, 1883, 1884), prace w albumie: Jan Łoski: Jan Sobieski [...] Warszawa 1883, autor kilkudziesięciu drzeworytów; zob. SAP t. 3 ss. 96-97 i uzupełniająco Rudniewska (Słownik) ss. 52-53 oraz materiały własne. 3) Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4759
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13. Ryciny przedstawiają podmiejską rezydencję Izabeli Czartoryskiej założoną 1771 w podwarszawskich Powązkach, założenie obejmowało park w stylu angielskim i kompleks budynków, zniszczony 1794, opuszczony 1796, nie istniejący; zob. Wikipedia hasło: Rezydencja Czartoryskich na Powązkach dostęp 27.02.2013
Cena/Price:450
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i06812
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich