Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i06812

Typ/Type:zestaw 5 rycin na 2 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-rezydencje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"POWĄZKI." [1] "Ruina w parku."; [2] "Wjazd do parku."; [3] "Część parku. (1809-1811)"; [4] "Pałacyk."; [5] "Staw. (1812-1813)"
Autor/Author:Ignacy Chełmicki (3), Stanisław Holc (4), Andrzej Zajkowski (5); wszystkie wg Ludwika Grabowskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny 1) i 2) niesygnowane, ryciny 3)-5) sygnowane na płycie: 3) "LGRABOWSKI rys" i "I. CHEŁMICKI."; 4) "L. Grabowski" i "S. Holc"; 5) "Grabowski" i "ZAJKOWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:o wymiarze 1) 95x117, 2) 95x119, 3) 94x118, 4) 118x142, 5) 118x191 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnych stanach z bardzo nieznacznymi praktycznie niewidocznymi przekłuciami kart (ryciny po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy z 1. półrocza 1871: s. 101 (ryciny 1-3) i s. 102 (ryciny 4-5).
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Ignacy Chełmicki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1882, znany z przeszło 100 prac, rytował dla różnych czasopism; zob. SAP t. 1 s. 312 i materiały własne. 2) Stanisław Holc (zm. przed 1890) rysownik, przede wszystkim drzeworytnik warszawski czynny w latach 1868-1884, współpracował z "Kłosami" (prace 1868-1872, 1875) i "Biesiadą Literacką" (1875, 1883, 1884), prace w albumie: Jan Łoski: Jan Sobieski [...] Warszawa 1883, autor kilkudziesięciu drzeworytów; zob. SAP t. 3 ss. 96-97 i uzupełniająco Rudniewska (Słownik) ss. 52-53 oraz materiały własne. 3) Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4759.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty z przyciętymi marginesami. Ryciny przedstawiają podmiejską rezydencję Izabeli Czartoryskiej założoną 1771 w podwarszawskich Powązkach, założenie obejmowało park w stylu angielskim i kompleks budynków, zniszczony 1794, opuszczony 1796, nie istniejący; zob. Wikipedia hasło: Rezydencja Czartoryskich na Powązkach, tekst z 27.02.2013 roku.
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i06812
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich