Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00724
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Uniwersytet
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"[7. DZIEDZINIEC COLLEGIUM MAIUS]"
Autor/Author:Stanisław Raczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana ołówkiem pod kompozycją w obrębie tinty: "St. Raczyński".
Technika/Technique:Drzeworyt na tincie na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:219x165 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Datowanie/Dating:Poł. XX w.
Pochodzenie/Origin:Z teki: "Kraków 10 drzeworytów St. Raczyńskiego". Bez miejsca i roku wydania (nie po 1954) tablica 7.
Inf. o Autorze/Information about an Author:S. Raczyński (1.06.1903 Wadowice - 29.10.1982 Kraków) malarz, scenograf i grafik, studia ASP w Krakowie 1920-1927 pod kierunkiem Ignacego Pieńkowskiego, Teodora Axentowicza i Wojciecha Weissa oraz dodatkowo z grafiki u Jana Wojnarskiego, podróż artystyczna do Włoch, 1928-1930 w Poznaniu, potem stypendium w Paryżu i ponownie w Krakowie gdzie współpracował z prasą, 1933 Nagroda Graficzna Polskiej Akademii Umiejętności im. Feliksa Jasieńskiego, okupację spędził w Wieliczce, po wojnie w Krakowie, liczne projekty dla wydawnictw, w grafice tworzący w różnych technikach graficznych przede wszystkim jednak w technice drzeworytu, gdzie początkowo pozostawał pod wpływem Władysława Skoczylasa, bogaty dorobek graficzny, liczne teki drzeworytnicze, zob. Grońska 1971 s.440 oraz znacznie obszerniej Mulczyński 1996 ss.343-345.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i00724
Kategorie tematyczne/Categories:architektura szkoły wyższe / architecture high schools, universities/high school, university / Architektur Hochschulen/Hochschule / woodcut / Holzschnitt