Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07003

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ratkowszczyzna / Stanisław Moniuszko
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"Grób rodziców ś. p. Moniuszki, na cmentarzu wiejskim, w majętności Radkowszczyźnie, w gub. mińskiéj. (Podług szkicu Jana Moniuszki, syna ś. p. Stanisława)."
Autor/Author:Józef Sosiński wg Jana Moniuszki
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "I. SOSIŃSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:141x117 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 234 z 22.06.1872 s. 220
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Sosiński (zm. 1881) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-1876 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 63, Rudniewska (Słownik) ss. 120-121
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10646 (podaje błędny tytuł)
Uwagi/Comments:Wycinek, rycinie nie towarzyszył tekst w numerze. Dawny powiat Ihumeń
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Moniuszko Stanisław]
Numer katalogowy/Number:i07003
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cmentarze grobowce, mauzolea, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard tombs/tomb / Architektur Grüfte/Gruft Kirchhöfe/Kirchhof / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich