Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07142
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-świątynie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ambona gotycka w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Rysował Podbielski. 552"
Autor/Author:Wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "P.B".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:210x156 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, bardzo nieznaczne zagięcia i bardzo nieznaczne przedarcie na prawym marginesie karty.
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 254 z 6.11.1880 s. 296.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 13197.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Zbór ewangelicko-reformowany (kalwiński) neogotycki, 1866-1882, projekt Adolfa Adama Loewego, halowy z żeliwnymi emporami, z częściowo wtopioną wieżą frontową; zob. Atlas zabytków s. 313, zbór wzniesiony z inicjatywy superintendenta Józefa Spleszyńskiego.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i07142
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza zbory / architecture church interiors/church interior congregations/congregation / Architektur Kirchen-Innere evangelische Kirchen/evangelische Kirche / wood-engraving / Holzstich