Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07147

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-pomniki / Mikołaj Kopernik
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Mikołaj Kopernik - Warszawa"
Autor/Author:Stanisław Ziółkiewicz
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana odręcznie flamastrem pod kompozycją po lewej stronie: "Mikołaj Kopernik - Warszawa", zaś na odwrocie (na stronie verso) centralnie pieczęcią autora: "Stanisław Ziółkiewicz Artysta Fotografik Członek ZPAF nr leg 128 [...]"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:360x257 mm (kompozycja); 399x298 mm (plansza)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, lewy dolny róg planszy nieznacznie uszkodzony, drobne mechaniczne uszkodzenia prawego marginesu fotografii, w kompozycji bardzo nieznaczne praktycznie nieistotne mechaniczne uszkodzenia
Datowanie/Dating:196-
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Ziółkiewicz (22.08.1914 Radom - 1999 Katowice) fotograf katowicki, członek ZPAF od 1951 roku (Okręg Śląski ZPAF), fotografią artystyczną zajmował się od 1947 roku, krótko związany z Poznaniem, a potem z Katowicami aż do śmierci, brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych krajowych oraz międzynarodowych, specjalizował się w fotografii sportowej i w pejzażu, zajmował się również portretem i fotoreportażem; zob. Fotografowie 1946-2006 s. 475 i s. 489
Uwagi/Comments:- Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus, Nikolaus Kopernikus) (19.02.1473 Toruń - 24.05.1543 Frombork) polski astronom, ekonomista, lekarz, kanonik warmiński 1495, od 1510 we Fromborku, okresowo administrator dóbr kapituły warmińskiej, twórca teorii heliocentrycznej budowy świata, prace w dziedzinie monetarnej. Jeden z najwybitniejszych astronomów, twórca przełomu heliocentrycznego; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 14 ss. 3-16
Cena/Price:450
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Kopernik Mikołaj]
Numer katalogowy/Number:i07147
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, przyroda astronomia, portrety polskie zawody portrety polskie okres postacie 15 wiek - Polska postacie 16 wiek - Polska, portrety polskie zawody astronomowie - Polska duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska naukowcy - Polska / architecture monuments, statues/monument, statue, nature/wildlife astronomy, portraits/portrait portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Natur Astronomie, Porträts/Porträt Porträts/Porträt / photography