Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07184

Typ/Type:zestaw pięciu druków (ilustracji) na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ogrody
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Przeprowadzanie kanału przez Ogród Saski. Rys. z natury F. Wastkowski. [1] ALEJA OD ŻELAZNÉJ BRAMY KU ULICY MARSZAŁKOWSKIÉJ. [2] ALEJA, PROWADZĄCA DO ŻELAZNÉJ BRAMY. [3] ALEJA OD ULICY MARSZAŁKOWSKIÉJ W STRONĘ ŻELAZNÉJ BRAMY. [4] DROGA OBOK TEATRU LETNIEGO. [5] ALEJA OD INSTYTUTU WÓD MINERALNYCH, W STRONĘ TEATRU LETNIEGO."
Autor/Author:Wg Franciszka Wastkowskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja 2) sygnowana na płycie: "F. Wastkowski".
Technika/Technique:Druki na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 129x162, 2) 131x158, 3) 164x211, 4) 69x88, 5) 77x89 mm.
Stan/Condition:Ilustracje w ładnych stanach, jedynie pod ilustracją 2) niewielka perforacja.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1238 z 21.03.1889: s. 188 1) i 2); s. 189 3)-5).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 17881.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty z fragmentem tekstu. Ogród Saski - część dużego barokowego założenia pałacowo-urbanistycznego powstałego z inicjatywy króla Augusta II Sasa w latach 1713-1748 zaprojektowanym w geometrycznym stylu szkoły francuskiej. Od początku XIX. w. miejski ogród publiczny, 1816-1827 przekomponowano go częściowo w pejzażowym stylu angielskim, od połowy XIX. w. powstały liczne nowe charakterystyczne obiekty parkowe: Instytut Wód Mineralnych (1847), wieża ciśnień (1853-1854), basen z fontanną i zegar słoneczny (1855), Teatr Letni (1870); zob. Encyklopedia Warszawy s. 434.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i07184
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty parkowe i ogrodowe parki i ogrody / architecture park and garden objects, facilities/park and garden object, facility parks and gardens/park and garden / Architektur Park- und Gartenobjekte/Park- und Gartenobjekt Parke und Gärten/Park und Garten / table (figure) / Druck