Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07187
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-ogrody
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Zabawa loteryjno-kwiatowa w ogrodzie Saskim w Warszawie, odbyta d. 18 czerwca r. b. na cel dobroczynny. (Rysował z natury H. Pillati)."
Autor/Author:Edward Gorazdowski wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E. GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:196x236 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczna plamka i nieznaczne zagięcie w okolicy prawego górnego rogu kompozycji, nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 131 z 2.07.1870 s. 4
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Ogród Saski - część dużego barokowego założenia pałacowo-urbanistycznego powstałego z inicjatywy króla Augusta II Sasa w latach 1713-1748 zaprojektowanym w geometrycznym stylu szkoły francuskiej. Od początku XIX. w. miejski ogród publiczny, 1816-1827 przekomponowano go częściowo w pejzażowym stylu angielskim, od połowy XIX. w. powstały liczne nowe charakterystyczne obiekty parkowe: Instytut Wód Mineralnych (1847), wieża ciśnień (1853-1854), basen z fontanną i zegar słoneczny (1855), Teatr Letni (1870); zob. Encyklopedia Warszawy s. 434.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i07187
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fontanny, kaskady parki i ogrody, etnografia uroczystości / architecture fountains/fountain parks and gardens/park and garden, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ / Architektur Fontänen/Fontane Parke und Gärten/Park und Garten, Etnographie Feste/Fest / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich