Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07351

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Władysław Gomułka / Aleksander Zawadzki / Józef Cyrankiewicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"1.V.1957 r. 1 Maja w Warszawie. Na zdjęciu: Trybuna honorowa. Przemawia I Sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka. 67791/4 CAF - fot. Wdowiński."
Autor/Author:Zdzisław Wdowiński
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:131x180 mm
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi fotografii (wady poza kompozycją)
Datowanie/Dating:1957
Pochodzenie/Origin:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego) Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Zdzisław Wdowiński (2.07.1920 Warszawa - 1.03.2002 Warszawa) fotograf i fotoreporter. Interesował się fotografią od 15 roku życia, ukończył Liceum Fotograficzne w Warszawie. Od 1941 do 1944 prowadził zakład fotograficzny "Fotobajka" w Warszawie. Po upadku powstania pracował jako fotoreporter dla agencji fotograficznych i prasy warszawskiej. Od 1951 w Centralnej Agencji Fotograficzej (CAF), od 1961 w Agencji Fotografii Kolorowej, od 1962 fotoreporter tygodnika "Stolica", a potem "Światowida" do 1963. Następnie w znacznej mierze poświęcił się fotografii przyrody, autor licznych albumów przyrodniczych i krajobrazowych. Współpracownik Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Członek ZPAF od 1951 (Okręg Warszawski); zob. Fotografowie 1946-2006 s. 431 i Miedziński 482
Uwagi/Comments:Na odwrocie powielony tekst maszynopisu jak w tytule. - Władysław Gomułka, ps. "Wiesław" (6.02.1905 Białobrzegi (obecnie Krosno) - 1.09.1982 Konstancin-Jeziorna) czołowy polski polityk komunistyczny. Początkowo związany z ruchem socjalistycznym od 1922, od 1926 członek Komunistycznej Partii Polski (KPP), działacz związkowy, od 1932 więziony za działalność polityczną, po zwolnieniu w okresie 1934-1935 przebywał w ZSRR, po powrocie do kraju etatowy działacz KPP, więziony w latach 1936-1939. Od 1940 we Lwowie, po napaści na ZSRR organizował ruch oporu na Podkarpaciu, a potem w Warszawie od przełomu VI/VII 1942. Od 1942 członek Polskiej Partii Robotniczej (PPR), od 1943 sekretarz KC PPR, w latach 1943-1952 poseł do Krajowej Rady Narodowej (KRN) i na sejm, w 1944-1949 I wicepremier, 1945-1949 minister ziem odzyskanych, 1945-1948 sekretarz generalny PPR, odwołany ze stanowiska pod zarzutem "odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego", 1951-1954 więziony pod fałszywymi zarzutami. W okresie X 1956 - XII 1970 I sekretarz KC PZPR, poseł na sejm 1957-1972, 1957-1971 członek Rady Państwa. W okresie powojennym zwolennik częściowej niezależności od ZSRR i wyboru własnej drogi do socjalizmu innej niż w ZSRR. W 1956 odzyskał władzę mając ogromne poparcie społeczne, które stopniowo tracił odchodząc od drogi demokratycznej i promując autokratyczny sposób sprawowania władzy. Poparł interwencję w Czechosłowacji w 1968 i użycie broni w grudniu 1970 co spowodowało odsunięcie go od władzy przez ekipę Edwarda Gierka; zob. LHP s. 209 i SBDPRR t. 2 ss. 303-310
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Gomułka Władysław]/[portret:Zawadzki Aleksander]/[portret:Cyrankiewicz Józef]
Numer katalogowy/Number:i07351
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia uroczystości, historia okres PRL - tematyka polityczna i propagandowa, portrety polskie okres postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska / ethnography celebrations festivities/celebration festivity/, history portraits/portrait / Etnographie Feste/Fest, Geschichte Porträts/Porträt / photography