Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07399

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żółkiew / Жовква / Jan III Sobieski (1629-1696) król Polski od 1674, znakomity wódz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żółkiew województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:[1] "Kościół parafialny w Żółkwi."; [2] "Rysunek z obrazu będącego w głównéj nawie kościoła farnego w Żółkwi, przerysowany r.1849."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:litografie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 117x197 mm (kompozycja); 2) 185x141 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie (karty po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony kart
Datowanie/Dating:1849
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 18 z 28.09.1849: 1) s. 140; 2) s. 141
Literatura/Literature:Grajewski 1972: 1) poz. 25071; 2) nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma (karty luzem) wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "L. K." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Dość rzadkie ryciny. Kolegiata p.w. śś. Wawrzyńca Męczennika i Stanisława fundacji hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego z lat 1606-1618, wewnątrz m.in. sarkofagi Żółkiewskich i Sobieskich; zob. Tokarski 2000 ss. 192-193 z ilustracjami. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422
Cena/Price:450
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i07399
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza rynki, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska władcy polscy - królowie - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church market squares/market square, portraits/portrait / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche Ringe/Ring, Porträts/Porträt / lithograph / Lithographie