Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07410

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żółkiew / Жовква / Żółkiewscy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żółkiew województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:[1] "Nadgrobek Stanisława Żółkiewskiego, a razem syna jego Jana Żołkiewskiego, będący w kościele parafialnym w Żółkwi, rys. 1849."; [2] "Nadgrobek Reginy z Fulsztyna Herburtów Żółkiewskiéj, i córki jéj Zofii z Żółkiewskich Daniłowiczowéj; rys.1849."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:litografie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 205x136 mm; 2) 209x140 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie; rycina 1) z nieznacznym wydawniczym zagięciem karty i słabą rdzawą plamą na lewym marginesie karty (poza kompozycją); rycina 2) na prawym marginesie - poza kompozycją - słaba rdzawa plama (ryciny po konserwacji)
Datowanie/Dating:1849
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 19 z 12.10.1849: 1) s. 148; 2) s. 149
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21114
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma (karty luzem) z tekstem sygnowanym pseudonimem: "L. K." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Dość rzadkie ryciny. Kolegiata p.w. śś. Wawrzyńca Męczennika i Stanisława fundacji hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego z lat 1606-1618, wewnątrz m.in. sarkofagi Żółkiewskich i Sobieskich; zob. Tokarski 2000 ss. 192-193 z ilustracjami
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Żółkiewski Jan]/[portret:Żółkiewski Stanisław]/[portret:Żółkiewska Regina]/[portret:Daniłowiczowa Zofia]
Numer katalogowy/Number:i07410
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska postacie 17 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska wojskowi, powstańcy, konspiratorzy - Polska ziemianie i szlachta - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / lithograph / Lithographie