Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07536
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ojców
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Skała
Tytuł/Title:"SKAŁA RĘKAWICA. 627"
Autor/Author:Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera wg Alfreda Schouppé
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ: J. MINHEYMERA." i "SCHOUPPÉ".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:144x144 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym zagięciu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 99 z 22.05.1867 s.248.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera (Müncheimera i in.) w Warszawie, pierwsza polska drzeworytnia działająca od 1857 której wychowankami byli wybitni polscy drzeworytnicy: J. Styfi, A. Regulski, F. Szymborski, K. Krzyżanowski, zob. SAP t.5 ss.574-575.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 15093 (błędnie przypisuje autorstwo drzeworytu Minheymerowi).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "(W.)" autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego, zob. SPPP t.3 ss.402. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Jura Krakowsko-Częstochowska/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i07536
Kategorie tematyczne/Categories:przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne, varia pejzaż / nature/wildlife geology varia landscape / Natur Geologie Varia Landschaft / wood-engraving / Holzstich