Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00779
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków (Piasek)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"PRAWDZIWY WIZERUNEK OBRAZU N. P. MARYI W KOŚCIELE XX. KARMELITÓW NA PIASKU [...]."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:90x60 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieco przycięte marginesy obrazku.
Datowanie/Dating:Koniec XIX w.
Uwagi/Comments:Obrazek święty, na odwrocie tekst: "Modlitwa do Najśw. Maryi Panny Piaskowej.".
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/karmelici
Numer katalogowy/Number:i00779
Kategorie tematyczne/Categories:religia sakralia święci i błogosławieni / religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts saints/saint / Religion Heilige Sakrales / wood-engraving / Holzstich