Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07439
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Arc de triomphe élevé à Varsovie, à l'occasion de l'arrivée de l'empereur Alexandre. - D'apres une photographie de M. Maximilien Fajans. [...]"
Autor/Author:wg Maksymiliana Fajansa
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana nieczytelnie na płycie
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:169x223 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki i bardzo nieznaczne zagięcia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: L'Illustration nr 1273 z 20.07.1867 s. 33
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Brama triumfalna wzniesiona z okazji wizyty cara Aleksandra II Mikołajewicza Romanowa (29.04.1818 - 13.03.1881) panującego w latach 1855-1881.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i07439
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty ulice, etnografia uroczystości wydarzenia / architecture other objects/other object streets/street, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ occurences, events/occurrence, event / Architektur /andere Objekte/anderer Objekt Straße, Etnographie Ereignisse/Ereignis Feste/Fest / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich