Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07442

Typ/Type:zestaw 2 druków (ilustracji) (kompozycje wielowidokowe)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Ludwik Józef Krasiński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie. 1. Widok gmachu muzealnego od strony Pragi. - 2. Portret hr. L. Krasińskiego (prezesa Komitetu Muzeum). - 3. Sala odczytowa. - 4. Widok z podwórza od strony wschodniéj. Rysował z natury J. Eysmond. (1620)"; [2] "Wystawa nasion w muzeum przemysłu i rolnictwa. Szkicował J. Eysmond. (1621)"
Autor/Author:Józef Ejsmond
Sygnatura/Signature:Ilustracje sygnowane na płycie: 1) "Józef Eismond 1886 r."; 2) "J. Eismond 1886 r.".
Technika/Technique:Druki
Wymiary/Size/Capacity:1) 300x192; 2) 301x192 mm.
Stan/Condition:Ilustracje w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 199 (1411) z 23.10.1886: 1) s.268; 2) s.269.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) poz. 24546; 2) poz. 3431.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz krótki anonimowy tekst w kserokopii. Muzeum powstało w 1875 roku na ul. Krakowskie Przedmieście jako społeczna instytucja oświatowa i naukowa, zniszczone w 1939 roku (obecnie Centralna Biblioteka Rolnicza), zob. Encyklopedia Warszawy s.403. Ludwik Józef Krasiński (26.08.1833 Krasne - 21.04.1895 Warszawa) ziemianin i przemysłowiec, jedna z najbogatszych osób w Królestwie Polskim, w okresie powstania styczniowego sympatyzował z "białymi", po 1864 rozwinął szeroką działalność gospodarczą, jeden z założycieli i długoletni prezes Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, zob. PSB t.15 ss.186-187.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo/[portret:Krasiński Ludwik Józef]
Numer katalogowy/Number:i07442
Kategorie tematyczne/Categories:portrety architektura muzea / portraits/portrait architecture museums/museum / Porträts/Porträt Architektur Museen/Museum / table (figure) / Druck