Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07442

Typ/Type:zestaw dwóch druków (ilustracji) (kompozycje wielowidokowe)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / Ludwik Józef Krasiński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Muzeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie. 1. Widok gmachu muzealnego od strony Pragi. - 2. Portret hr. L. Krasińskiego (prezesa Komitetu Muzeum). - 3. Sala odczytowa. - 4. Widok z podwórza od strony wschodniéj. Rysował z natury J. Eysmond. (1620)"; [2] "Wystawa nasion w muzeum przemysłu i rolnictwa. Szkicował J. Eysmond. (1621)"
Autor/Author:Józef Ejsmond
Sygnatura/Signature:Ilustracje sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 1) "Józef Eismond 1886 r."; 2) "J. Eismond 1886 r."
Technika/Technique:druki na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 300x192 mm (kompozycja); 2) 301x192 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 199 (1411) z 23.10.1886: 1) s. 268; 2) s. 269
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) poz. 24546; 2) poz. 3431
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz krótki anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. Muzeum powstało w 1875 roku na ul. Krakowskie Przedmieście jako społeczna instytucja oświatowa i naukowa, zniszczone w 1939 roku (obecnie Centralna Biblioteka Rolnicza); zob. Encyklopedia Warszawy s. 403. - Ludwik Józef Krasiński (26.08.1833 Krasne - 21.04.1895 Warszawa) hrabia, przemysłowiec, jedna z najbogatszych osób w Królestwie Polskim, w okresie powstania styczniowego sympatyzował z "białymi", po 1864 rozwinął szeroką działalność gospodarczą, jeden z założycieli i długoletni prezes Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 15 ss. 186-187
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Krasiński Ludwik Józef]
Numer katalogowy/Number:i07442
Kategorie tematyczne/Categories:portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska działacze społeczni - Polska przedsiębiorcy i przemysłowcy - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) muzea i skanseny / portraits/portrait architecture compositions (including multiview ones) museums/museum / Porträts/Porträt Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Museen/Museum / table (figure) / Druck