Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i07448

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Muzeum starożytności w Warszawie. (Rysował na miejscu Podbielski)."
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "B. P." i po prawej stronie "K. PRZYKORSKI ryt."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:190x227 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 100 z 27.11.1869 s. 265
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. Muzeum Starożytności mieściło się w Pałacu Kazimierzowskim w obrębie Uniwersytetu Warszawskiego
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i07448
Kategorie tematyczne/Categories:architektura muzea i skanseny wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ museums/museum / Architektur Inneres Museen/Museum / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich